Motorcross Bergharen

Motorcross Bergharen

Dit jaar weer een motorcross en wel op zondag 06 September, organisatie van M.C. de Zandduivels. Diverse solo klasse, de quads en de zijspannen verschijnen aan de start. Aanvang trainingen    09.00u. Aanvang wedstrijden 11.00u. Locatie ”de Aspert” in Horssen  Tot dan, M.C. de Zandduivels

GROTE MARIABEDEVAART NAAR BERGHAREN

GROTE MARIABEDEVAART NAAR BERGHAREN

Op zondag 16 augustus vindt de jaarlijkse Maas en Waalse Bedevaart naar de Kapelberg van Bergharen plaats. Traditioneel wordt daar om 16.00 uur een eucharistie gevierd bij O.L.V. ter Nood Gods, de beeltenis van Maria met op haar schoot haar gestorven Zoon. Vooraf zal er weer gelegenheid zijn om uw eigen intenties op papier te(…)

Stand van zaken project ‘gemeenschappelijke voorzieningen’ Bergharen- Hernen / Leur

Stand van zaken project ‘gemeenschappelijke voorzieningen’ Bergharen- Hernen / Leur

De Leefbaarheidsgroepen van Hernen/Leur en Bergharen hebben een projectgroep geformeerd en werken voor dit doel samen met het adviesbureau Seinpost. Het doel is om eind 2015 een advies vanuit beide kernen neer te leggen bij de Wijchense gemeenteraad en dat op basis daarvan keuzes gemaakt worden voor  en geld beschikbaar komt voor de realisatie van(…)