Groot onderhoud Molenweg

Groot onderhoud Molenweg

28 oktober 20:00 uur is er een avond ten aanzien van de voorbereiding van groot onderhoud van de Molenweg Bergharen. Het riool zal grotendeels worden vervangen en zal de straat opnieuw heringericht worden Het is een open avond waar de aanwonenden kunnen  aangeven wat de behoeften zijn. De verkeerswerkgroep heeft eerder een document gemaakt en naar(…)

kioskconcerten

kioskconcerten

Ook in de zomer van 2014 zijn er op zondagmiddagen weer kioskconcerten geweest. Een aantal foto’s geeft daarvan een beeld op de pagina van werken, ondernemen en recreatie onder ‘leefbaarheid’, Dorpsplan 2011 – 2031.

Dorpshart en korfbalveld beeldvisie en plannen

Dorpshart en korfbalveld beeldvisie en plannen

De uitwerkgroep Ruimte en kwaliteit van het Dorpsplan 2011 – 2031 heeft plannen ontwikkeld voor het voormalige korfbalveld en een beeldvisie voor het dorpshart. Zie voor presentaties bij ‘Leefbaarheid’ – Dorpsplan – ruimte en kwaliteit.