Sociale wijkteams Wijchen

Sociale wijkteams Wijchen

In samenwerking met Wijchense zorg- en welzijnsinstellingen is de gemeente in mei 2014 gestart met drie sociale wijkteams: in Wijchen Noord, Wijchen Zuid en in het buitengebied. In de sociale wijkteams worden de krachten van de diverse zorg- en welzijnsinstellingen gebundeld, waardoor samenhangende zorg geleverd kan worden. De sociale wijkteams gaan op zoek naar praktische(…)

windenergie

windenergie

  De gemeente Wijchen heeft duurzaamheid hoog in haar vaandel staan. Zo is in het coalitieakkoord opgenomen om als Wijchen in 2040 energieneutraal te zijn. Hierbij hoort ook het overgaan op duurzame vormen van energie. En dan is windenergie onmisbaar om de transitie naar energieneutraliteit en onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen te maken binnen afzienbare tijd.(…)

Goed idee, geld waard

Goed idee, geld waard

Maak je eigen dorp leefbaar! Wij vinden kwaliteit van wonen én leven belangrijk. Leefbaarheid bestaat behalve uit goede woningen ook uit een prettige buurt waarin het fijn wonen is. En wie weten er nu beter dan de inwoners wat een buurt of dorp nodig heeft? Heeft u een goed idee?  Eén die een kans moet(…)