Nederlands kampioenschap motorcross

Nederlands kampioenschap motorcross

Nederlands kampioenschap motorcross in Bergharen op zondag 17 juli! Op zondag 17 juli aanstaande organiseert Motorclub “De Zandduivels” uit Bergharen een Nederlands Kampioenschap op locatie “De Aspert’ in Horssen. De traditie om een motorcrosswedstrijd te organiseren is sinds een aantal jaar weer opgepakt. Dit jaar organiseren we de 7e cross op “De  Aspert” en we(…)

Gemeen-schappelijke voorzieningen Bergharen Hernen Leur

Gemeen-schappelijke voorzieningen Bergharen Hernen Leur

De Leefbaarheidsgroepen hebben recent aan B&W de onderzoeksrapportage aangeboden en daarbij hun advies mbt gemeenschappelijke voorzieningen Bergharen en Hernen/ Leur. De onderzoeksrapportage bevat ook een door de projectgroep uitgewerkt voorkeursscenario dat te beschouwen is als een plan op hoofdlijnen, een ‘stip aan de horizon’. Zowel de onderzoeksrapportage als advies bieden we jullie ter inzage aan.(…)

1e lustrum kioskconcerten Bergharen

1e lustrum kioskconcerten Bergharen

Het is alweer het vijfde jaar dat er op mooie zomerse zondagmiddagen concerten gegeven worden in de kiosk in Bergharen. De concerten zijn van 14.00 tot 16.00 uur en ze worden bij slecht weer afgelast. Het is de programmacommissie gelukt onderstaande concerten vast te leggen: Zondag 19 juni: “Sprok”, een orkest dat bestaat uit dertien(…)