21 augustus Grote Maas en Waalse Mariabedevaart

21 augustus Grote Maas en Waalse Mariabedevaart

De laatste jaren wordt op de zondag na het feest van Maria Tenhemelopneming op de Kapelberg van Bergharen de jaarlijkse grote Maas en Waalse Mariabedevaart gehouden. Dit jaar zal dat zijn op zondag 21 augustus a.s. Om 16.00 uur begint dan de eucharistieviering, waarin Martin Claes, de pastoor van parochie De Twaalf Apostelen, de celebrant(…)

Gemeen-schappelijke voorzieningen Bergharen Hernen Leur

Gemeen-schappelijke voorzieningen Bergharen Hernen Leur

De Leefbaarheidsgroepen hebben recent aan B&W de onderzoeksrapportage aangeboden en daarbij hun advies mbt gemeenschappelijke voorzieningen Bergharen en Hernen/ Leur. De onderzoeksrapportage bevat ook een door de projectgroep uitgewerkt voorkeursscenario dat te beschouwen is als een plan op hoofdlijnen, een ‘stip aan de horizon’. Zowel de onderzoeksrapportage als advies bieden we jullie ter inzage aan.(…)

1e lustrum kioskconcerten Bergharen

1e lustrum kioskconcerten Bergharen

Het is alweer het vijfde jaar dat er op mooie zomerse zondagmiddagen concerten gegeven worden in de kiosk in Bergharen. De concerten zijn van 14.00 tot 16.00 uur en ze worden bij slecht weer afgelast. Het is de programmacommissie gelukt onderstaande concerten vast te leggen: Zondag 19 juni: “Sprok”, een orkest dat bestaat uit dertien(…)